Monaster Zaśnięcia NMP, Pustynki | Foto 8010 - Dzwonnica, foto przed 2008 r.