Zabudowania XIX - pocz. w. , Holszany | Foto 80119