Fabryka Zbara, Białystok | Foto 8931 - Fabryka działała od lat 20 tych XX w. do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie została znacjonalizowana i przez kilkadziesiąt lat była tu siedziba Zakładów Wyrobów Galanteryjnych.09-2006
Białystok |  Fabryka Zbara. Fabryka działała od lat 20 tych XX w. do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie została znacjonalizowana i przez kilkadziesiąt lat była tu siedziba Zakładów Wyrobów Galanteryjnych.09-2006

Foto © Mariusz Proskień

Fabryka działała od lat 20 tych XX w. do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie została znacjonalizowana i przez kilkadziesiąt lat była tu siedziba Zakładów Wyrobów Galanteryjnych.09-2006

Zamknij X

Radzima.org główna
Plagiat lub spam? Powiedz