> obwód grodzieński > rejon grodzieński > miasto Grodno > Kościół M.B. Anielskiej i klasztor OFM
Grodno. Kościół M.B. Anielskiej i klasztor OFM
Grodno. Kościół M.B. Anielskiej i klasztor OFM

Kościół M.B. Anielskiej i klasztor OFM | Grodno

Rok budowy (przebudowy): XVII-XVIII
Współrzędne geograficzne:
53 40'18.99"N, 23 49'20.33"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Grodno. Kościół M.B. Anielskiej i klasztor OFM

Foto © | Data wykonania: 2011

Grodno. Kościół M.B. Anielskiej i klasztor OFM

Ołtarz główny, pierwsza połowa XVIII w Foto © . | Data wykonania: 2011

Grodno. Kościół M.B. Anielskiej i klasztor OFM

Ambona Foto © . | Data wykonania: 2011

Kościół i klasztor franciszkanów

Barokowe, fundacji starosty upickiego Eustachego Kurcza i jego żony Zuzanny, zbudowane w 1635 roku. Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej, gruntownie przebudowany w połowie XVIII wieku kosztem kasztelanowej mścisławskiej Konstancji Michaliny z Jundziłłów Łazowej, był nieprzerwanie czynny.

Jest to trójnawowa bazylika, z pojedynczą wieżą i półkoliście zamkniętym prezbiterium. trójkondygnacyjna fasada ozdobiona pilastrami i gzymsami zwieńczona jest szczytem z trójkątnym frontonem. Asymetrycznie umieszczona po lewej stronie trójkondygnacyjna czworoboczna wieża w górnych kondygnacjach (dobudowanych podczas przebudowy w połowie XVIII wieku) ma zaokrąglone narożniki i nakryta jest barokowym hełmem.

Nawę główną nakrywa sklepienie krzyżowe, nawy boczne sklepienia kolebkowe. Drewniany dwukondygnacyjny ołtarz główny wykonano w pierwszej połowie XVIII wieku. W jego centrum umieszczono rzeźbione w drewnie kompozycje Koronacja NMP w pierwszej kondygnacji i Stygmatyzacja św. Franciszka w drugiej kondygnacji. Na uwagę zasługuje także rokokowa ambona ozdobiona rzeźbami czterech Ewangelistów, z baldachimem zwieńczonym figurą św. Michała Archanioła.

Dwukondygnacyjny korpus klasztorny wzniesiony jest na planie podkowy i wraz z kościołem tworzy zamknięty dziedziniec z wewnętrznym wirydarzem. Elewacje dekorowane są pilastrami i gzymsami. Obecnie mieści się tu szpital. Zachowała się także część ogrodzenia klasztornego z barokową dwukondygnacyjną bramą.

Grzegorz Rąkowski
Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Burchard Edition, 1997
(A.O.)

Wiadomości