> obwód grodzieński > rejon grodzieński > miasto Grodno > Klasztor Bernardynek
Grodno. Klasztor Bernardynek
Grodno. Klasztor Bernardynek

Klasztor Bernardynek | Grodno

Wybrane zdjęcia

Grodno. Klasztor Bernardynek

Kościół bernardynek na tle panoramy Grodna, koniec XIX w. Fragment |

Grodno. Klasztor Bernardynek

Kościół bernardynek po przebudowie na cerkiew prawosławną. Fot. z początku XX w Foto © Feliks Woroszylski (www.way.to/Grodno) |

Grodno. Klasztor Bernardynek

Foto © |

Wiadomości

Nie istnieje
Rok budowy (przebudowy): XVII
Utracony: > 1914

Albumy zdjęć