> obwód miński > rejon soligorski > miasteczko Okciabr (Starzyce)

Okciabr (Starzyce) na mapie

Okciabr (Starzyce) - zabytki | zdjęcia

Możliwe warianty:
() () Okciabr (Starzyce) Akciabr (Starčycy) Starchitsy Starchicy Starzyca Starczycy (Akciabar)

Współrzędne geograficzne:
52 51'18.33"N, 27 15'52.67"E

Utracona spuścizna