> obwód brzeski > rejon drohiczyński > miasto Drohiczyn
Drohiczyn. Kaplica cmentarna

Drohiczyn - zabytki | zdjęcia

Pierwsza pisemna wzmianka: 1452

Możliwe warianty:
Drohiczyn Drahičyn Drogichin Drogicin Drohiczyn Drohitchin Drahiczyn

Współrzędne geograficzne:
52 11'19.80"N, 25 9'20.76"E

Co warto zobaczyć:

Utracona spuścizna

Historia Drohiczyna

Pierwsze wzmianki o tej miejscowości, zwanej początkowo Dowieczorowicze, pochodzą z 1452 roku. Od pierwszej połowy XVII wieku nazywana jest miasteczkiem, a w inwentarzu z 1778 roku miastem, choć oficjalnych praw miejskich nie otrzymał nigdy. W 1749 roku marszałek piński Franciszek Orzeszko ufundował tu kościół i klasztor franciszkanów, a w 1801 roku powstała parafia katolicka. W 1832 roku klasztor skasowano ukazem carskim, upadła też parafia. Było to więc niczym nie wyróżniające się miasteczko, jakich wiele na Polesiu, przypominające wieś rozciągniętą wzdłuż traktu z Brześcia do Pińska i zamieszkane w większości przez Żydów. W połowie XIX wieku Drohiczyn liczył niespełna 100 domów i zaledwie 167 mieszkańców, czyli mógł się równać najwyżej z niewielkimi poleskimi wioskami. W końcu stulecia jednak, zapewne w związku z budową kolei poleskiej, jego ludność wzrosła do 3,5 tysiąca osób. Powstało kilka niewielkich zakładów przemysłowych, z których największym była fabryka słomianych kapeluszy. Kariera Drohiczyna rozpoczęła się dopiero w niepodległej Polsce, kiedy to dość niespodziewanie umieszczono tu siedzibę powiatu.

Po II wojnie światowej Drohiczyn został stolicą rejonu, ale przedwojenną liczbę mieszkańców osiągnął dopiero w latach sześćdziesiątych. Poważniejszy rozwój nastąpił po oficjalnym przyznaniu praw miejskich w 1967 roku. W 1970 roku miasto liczyło 7 tysięcy mieszkańców, teraz ma ich blisko 18 tysięcy. Działa tu kilka niedużych zakładów przemysłu spożywczego i obsługi rolnictwa.

Grzegorz Rąkowski
Czar Polesia, Rewasz, Pruszków 2001
(A.O.)

Drohiczyn. : Zabytki i atrakcje | zdjęcia

Drohiczyn.  Kościół Kościół

Były kościół w Drohiczynie (07/2004)

Drohiczyn.  Kościół Kościół

kościół z Drohiczynie Poleskim przed przebudową.
Fot. A.Bochnig.
Z archiwum Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN 0000010981)

Drohiczyn.  Cerkiew Cerkiew

Cerkiew Objawienia Pańskiego w Drohiczynie

Drohiczyn. : Utracone spuścizna | zdjęcia

Drohiczyn.  Kaplica cmentarna

Drohiczyn. Kaplica cmentarna (XVIII-XIX) Drewniana kaplica na cmentarzu drohiczyńskim.
Z archiwum Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN R0000026504)
Foto © www.kresy.pl | 08/1915