> obwód mohylewski > rejon mścisławski > miasto Mścisław
Mścisław. Ulice miasta

Mścisław - zabytki | zdjęcia

Pierwsza pisemna wzmianka: 1135

Możliwe warianty:
Mścisław Mścisłaŭ Mstislavl Amscislau

Współrzędne geograficzne:
54 1'26.46"N, 31 43'38.29"E

Co warto zobaczyć:

Utracona spuścizna

Historia Mścisława

Miasto na Białorusi, stolica rejonu mścisławskiego obwodu mohylewskiego. 11 700 mieszkańców (2004).

Pierwszy raz wspominany w źródłach historycznych w 1136 roku, jako gród obronny założony przez księcia smoleńskiego Rościsława I Michała, nazwany tak na cześć jego ojca Mścisława I Haralda. Od 1377 roku stolica udzielnego Księstwa Mścisławskiego w składzie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pierwszym księciem Mścisławia był brat Władysława Jagiełły Korygiełło. Jego następcą był w latach 1390-1430 Lingwen, który jako wódz trzech pułków smoleńskich, dowodził też chorągwią mścisławską w czasie bitwy pod Grunwaldem.

W czasie wojny litewsko-moskiewskiej w latach 1512-1522, ostatni książę mścisławski Michał oddał swoje ziemie Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu, a po przegranej przez Rosjan bitwie pod Orszą w 1514 roku zbiegł do Moskwy. Jego księstwo włączone zostało ostatecznie w roku 1527 do Wielkiego Księstwa Litewskiego jako starostwo. W 1566 roku Zygmunt II August utworzył województwo mścisławskie. W 1601 roku miejscowe duchowieństwo prawosławne przyjęło unię brzeską z kościołem rzymskokatolickim. W 1634 roku dla dyzunitów powołano prawosławne biskupstwo mścisławskie z siedzibą w Mohylewie. Miejscowe struktury kościoła rzymskokatolickiego podlegały od 1634 roku diecezji smoleńskiej. W czasie wojny polsko-rosyjskiej 1654-1667 wojska rosyjskie w 1654 splądrowały miasto, dokonując tak zwanej rzezi Trubeckiego. W 1772 roku całe województwo mścisławskie zagarnęła Rosja w I rozbiorze.

W 1919 roku na Mścisławszczyźnie walczył korpus gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. W 1924 roku miasto włączono do BSRR. Od 1991 w niepodległej Białorusi.

Wikipedia, wolna encyklopedia
(A.O.)


Mścisław. : Zabytki i atrakcje | zdjęcia

Mścisław.  Kościół Wniebowzięcia NMP Kościół Wniebowzięcia NMP

Elewacja boczna. Widok kościoła z Góry Zamkowej

Mścisław.  Ulice miasta Ulice miasta

Zabudowania z końca XIX i początku XX w

Mścisław.  Grodzisko Grodzisko

Grodzisko w Mścisławiu

Mścisław.  Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego

Cerkiew Podwyższenia Krzyża, widok ogólny

Mścisław.  Hale targowe Hale targowe

Zabudowa handlowa w Mścisławiu

Mścisław.  Krajobrazy Krajobrazy

Kościoły katolickie, widok z Zamkowej Góry. Po prawej - pokarmelitański (Wniebowzięcia NMP), po lewej - pojezuicki

Mścisław. : Utracone spuścizna | zdjęcia

Mścisław.  Monaster Św. Ducha

Mścisław. Monaster Św. Ducha (1641) Monastyr. Cerkiew Zaśnięcia NMP (1891-95), zniszczony w latach 60 XX w

Mścisław.  Synagoga

Mścisław. Synagoga (XVIII) Synagoga w Mścisławiu. Fotografia z początku XX w

Mścisław.  Klasztor Bernardynów

Mścisław. Klasztor Bernardynów (XVIII?) Foto ©

Wiadomości