> obwód mohylewski > rejon krasnopolski > uroczysko Bolin

Bolin - zabytki | zdjęcia

Bolin. : Utracone spuścizna | zdjęcia

Bolin.  Dwór Rakusa-Suszczewskich

Bolin. Dwór Rakusa-Suszczewskich (> 1880) Dwór od frontu, ok. 1914 r. Foto © Stanisław Konstanty Rakusa-Suszczewski

Pierwsza pisemna wzmianka: 1858?

Możliwe warianty:
Bolin Bolin

Współrzędne geograficzne:
53 13'39.09"N, 31 12'24.65"E

Utracona spuścizna


Znajdź swoich krewnych na Białorusi i Litwie
Znajdź krewnych i przodków w Białorusi, Polsce, Litwie