> obwód witebski > rejon wierchniedżwinski > wieś Kobylniki

Kobylniki na mapie

Kobylniki - zabytki | zdjęcia

Możliwe warianty:
Кабыльнікі Кобыльники Kobylniki Kabylniki Kobylniki

Współrzędne geograficzne:

Utracona spuścizna