> obwód brzeski > rejon piński > wieś Łopacin
Łopacin. Cerkiew Św. Paraskiewy (Piatnicka)

Łopacin - zabytki | zdjęcia

Pierwsza pisemna wzmianka: 1526

Możliwe warianty:
Łopacin Łapacina Lopatin

Współrzędne geograficzne:
52 1'12.38"N, 26 19'48.86"E

Utracona spuścizna

Wieś nad Styrem

Sejm nadał ją w 1775 roku staroście pińskiemu, sędziemu grodzkiemu, Mateuszowi Butrymowiczowi w uznaniu zasług przy osuszaniu Polesia. W jej pobliżu Butrymowicz wybudował sobie rezydencję, którą od imienia żony nazwał Krystynowem.

Odwiedził go tu król Stanisław August Poniatowski w czasie swej słynnej wizyty w 1784 roku. Monarchę czekała prawdziwa niespodzianka. Pośród bezkresnych bagien wznosiła się wielkopańska siedziba, wyposażona w pomysłowy system tam, kanałów i śluz zasilany wodami Styru. Kanały pozwalały łodziami podpłynąć pod same drzwi dworu, a na rzece unosił się pływający młyn.

W zbiorach Muzeum Polesia w Pińsku zachowała się oryginalna tablica, kiedyś umieszczona w dworskim parku, w rozgałęzieniu wielkiego dębu.

Resztki systemu wodnego widoczne są do dziś w postaci długich na kilka kilometrów wałów ciągnących się na zachód od Łopacina. Sam majątek Krystynów przetrwał jako niewielki folwarczek do II wojny światowej.

Podczas I wojny światowej, od marca 1916 do marca 1917 roku przebywał w Łopacinie i jego okolicy wybitny poeta rosyjski, Aleksander Błok (1880-1921), wówczas w mundurze rosyjskiego oficera.

W wiejskim domu kultury w Łopacinie znajduje się skromne muzeum poety, a na budynku umieszczono pamiątkową tablicę ku jego czci.

Grzegorz Rąkowski
Czar Polesia, Rewasz, Pruszków 2001
(A.O.)


Łopacin. : Utracone spuścizna | zdjęcia

Łopacin.  Cerkiew Św. Paraskiewy (Piatnicka)

Łopacin. Cerkiew Św. Paraskiewy (Piatnicka) (1775, XIX) Cerkiew Św. Paraskiewy w Łopacinie na obrazie M. Kozłowskiego