> obwód homelski > rejon brahiński > wieś Sielec

Sielec na mapie

Sielec - zabytki | zdjęcia

Pierwsza pisemna wzmianka: XVI

Możliwe warianty:
Сялец Селец Sielec Sialec Sialiec Selets Seltz Syalyets Seletz Selec

Współrzędne geograficzne:
51° 49'28.74"N, 30° 19'45.81"E

Utracona spuścizna

Wiadomości