> obwód witebski > rejon wierchniedżwinski > wieś Tabołki

Tabołki na mapie

Tabołki - zabytki | zdjęcia

Możliwe warianty:
Таболкі Таболки Tabołki Tabołki Tabolki Табольки Тобольки Тоболки

Współrzędne geograficzne:
55° 44'33.14"N, 28° 4'15.96"E

Utracona spuścizna


Znajdź swoich krewnych na Białorusi i Litwie
Znajdź krewnych i przodków w Białorusi, Polsce, Litwie