> obwód homelski > rejon budzki > wieś Wiktoryn

Wiktoryn na mapie

Wiktoryn - zabytki | zdjęcia

Możliwe warianty:
³ Wiktoryn Viktaryn Viktorin

Współrzędne geograficzne:
52 48'35.47"N, 30 35'41.30"E

Utracona spuścizna


Znajdź swoich krewnych na Białorusi i Litwie
Znajdź krewnych i przodków w Białorusi, Polsce, Litwie