> obwód witebski > rejon witebski > wieś Stare Sioło

Stare Sioło na mapie

Stare Sioło - zabytki | zdjęcia

Możliwe warianty:
Старое Сяло Старое Село Stare Sioło Staroje Siało Stara Wieś Staroe Staroye Selo Syelo Staroje Sialo

Współrzędne geograficzne:
55° 13'35.69"N, 29° 52'57.51"E

Utracona spuścizna