> obwód homelski > rejon swietłahorski > uroczysko Wiktoryn

Wiktoryn na mapie

Wiktoryn - zabytki | zdjęcia

Możliwe warianty:
Віктарын Викторин Wiktoryn Viktaryn Viktorin

Współrzędne geograficzne:

Utracona spuścizna