> obwód miński > rejon miński > miasto Mińsk > Cerkiew Św. Ducha i dawny klasztor bernardynek
Mińsk. Cerkiew Św. Ducha i dawny klasztor bernardynek
Mińsk. Cerkiew Św. Ducha i dawny klasztor bernardynek

Cerkiew Św. Ducha i dawny klasztor bernardynek | Mińsk

Rok budowy (przebudowy): 1642
Współrzędne geograficzne:
53 54'18.67"N, 27 33'21.39"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Mińsk. Cerkiew Św. Ducha i dawny klasztor bernardynek

Widok soboru z północnego zachodu Foto © . |

Mińsk. Cerkiew Św. Ducha i dawny klasztor bernardynek

Sobór na fotografii z lat 40 XX w Foto © . |

Mińsk. Cerkiew Św. Ducha i dawny klasztor bernardynek

Sobór Św. Ducha. Zbudowany w latach 40 XVII w jako kościół i klasztor bernardynek. Od 1870 r - sobór Foto © . |

Sobór pod wezwaniem Św. Ducha i monastyr; dawny kościół i klasztor bernardynek

Barokowe, fundowane przez wojewodę trockiego Aleksandra Słuszkę, zbudowane w latach 40 XVII wieku. Wchodziły w skład zabudowy dawnego Górnego Rynku, odbudowane po pożarze w 1741 roku. Klasztor został zlikwidowany w 1852 roku, w latach 1863-64 mieściło się tu więzienie śledcze, w którym przetrzymywano uczestników Powstania Styczniowego. W 1870 roku kościół i klasztor zostały zamienione na prawosławny sobór i monastyr Św. Ducha. Obecnie dawny kościół jest prawosławną katedrą.

Jest to trójnawowa bazylika o szerokiej fasadzie flankowanej przez dwie sześciokondygnacyjne wieże z barokowymi hełmami, pomiędzy którymi znajduje się ozdobny szczyt. Górne kondygnacje wież mają plastyczny, wklęsło-wypukły obrys. Na bogate zdobienia fasady składają się pilastry, profilowane gzymsy i nisze różnego kształtu. W świątyni znajdują się relikwie prawosławnych świętych księżny Zofii Słuckiej i Gabriela Zabłudowskiego.

Dwukondygnacyjny korpus klasztorny służy obecnie duchowieństwu prawosławnemu. Fasada klasztoru, zaakcentowana dwoma ryzalitami, rozczłonkowana jest za pomocą pilastrów.

Grzegorz Rąkowski
Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Burchard Edition, Warszawa 1997
(A.O.)