> obwód witebski > rejon dubrowieński > miasto Dubrowna > Kaplica

Dubrowna | Kaplica na mapie

Rok budowy (przebudowy): XIX/XX
Współrzędne geograficzne:
54 34'44.64"N, 30 40'45.75"E