> obwód grodzieński > rejon oszmiański > miasto Oszmiana > Kościół Św. Michała Archanioła
Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła
Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Oszmiana | Kościół Św. Michała Archanioła - zdjęcia

Rok budowy (przebudowy): 1900-10
Współrzędne geograficzne:
54 25'24.12"N, 25 56'9.05"E

Albumy zdjęć

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Foto © |

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Widok kościoła od apsydy Foto © |

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Fasada główna, 05 2009 r Foto © radziwill.by |

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Foto © radziwill.by |

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Ks.Proboszcz Walerian Holak i pracownicy z obrazem św. Teresy. Foto © Adam Animucki | Data wykonania: 1937.06.

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Obraz z ołtarza bocznego i wykonawcy remontu. Foto © Adam Animucki | Data wykonania: 1937.03.

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Wszystkie zdjęcia z albumu śp.Adama Animuckiego.
Prof.Kwiatkowski prowadzący nadzór nad pracami remontowymi.
Obraz z lewej strony - św.Kazimierz(?) był umieszczony z prawej strony na chórze.
Obraz w głębi - św.Antoni mógł być umieszczony z lewej strony na chórze. Foto © Adam Animucki | Data wykonania: 1937.03

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Foto © | Data wykonania: 1937.03

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Wnętrze kościoła po remoncie. Foto © Adam Animucki | Data wykonania: 1937.06

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Rusztowanie w nawie głównej. Foto © Adam Animucki | Data wykonania: 1937.06

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Prace na rusztowaniu pod sklepieniem. Foto © Adam Animucki | Data wykonania: 1937.06.

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Zwieńczenie łuku w prezbiterium. Foto © Adam Animucki | Data wykonania: 1937.06.

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Obraz z ołtarza bocznego. Foto © Adam Animucki | Data wykonania: 1937.03.

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Foto © | Data wykonania: 2012

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Prace remontowe pod kierunkiem prof.Kwiatkowskiego w środku, z prawej Adam Animucki. Foto © Adam Animucki | Data wykonania: 1937.03.

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Malowanie akantów. Foto © Adam Animucki | Data wykonania: 1937.06

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Wykonawcy remontu z prof.Kwiatkowskim. Foto © Adam Animucki | Data wykonania: 1937.03

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Foto © | Data wykonania: 2012

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Foto © | Data wykonania: 2012

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Obraz z ołtarza bocznego (z lewej NN,NN i Adam Animucki) Foto © Adam Animucki | Data wykonania: 1937.03.

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Foto © | Data wykonania: 2012

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Foto © | Data wykonania: 17.04.2016

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Foto © | Data wykonania: 2012

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Foto © | Data wykonania: 17.04.2016

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Foto © | Data wykonania: 17.04.2016

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Foto © | Data wykonania: 17.04.2016

Oszmiana. Kościół Św. Michała Archanioła

Foto © | Data wykonania: 17.04.2016