> obwód homelski > rejon mozyrski > miasto Mozyrz > Cerkiew i klasztor Św. Michała Archanioła
Mozyrz. Cerkiew i klasztor Św. Michała Archanioła
Mozyrz. Cerkiew i klasztor Św. Michała Archanioła

Cerkiew i klasztor Św. Michała Archanioła | Mozyrz

Rok budowy (przebudowy): 1645 (1), 1648-54 (1), 1760-75 (2), XIX (2)
Współrzędne geograficzne:
52 2'44.73"N, 29 16'13.77"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Mozyrz. Cerkiew i klasztor Św. Michała Archanioła

Kościół i klasztor bernardynów wzniesiony w latach 60 XVIII w z fundacji Oskierków. Trójnawowa bazylika w stylu baroku. W krypcie groby Oskierków. Przekształcona na cerkiew pawosławną Św. Michała Foto © |

Mozyrz. Cerkiew i klasztor Św. Michała Archanioła

Kościół i klasztor bernardynów, Tygodnik Ilustrowany, 1865 r Foto © |

Mozyrz. Cerkiew i klasztor Św. Michała Archanioła

Widok fasady głównej Foto © Paweł Dawidowski |

Cerkiew i klasztor Św. Michała Archanioła (kościół i klasztor bernardynów)

Najstarsza budowla miasta to zespół kościoła i klasztoru bernardynów, znajdujący się w centrum, na skraju obszernego placu.

Został wzniesiony w latach 1648-54 z fundacji Stefana Łoszki, a w latach 1760-75 przebudowany w stylu barokowym staraniem marszałka mozyrskiego Kazimierza Oskierki.

W 1832 roku władze carskie skasowały klasztor, a jego zabudowania w roku 1839 przebudowano na szpital. Kościół Św. Michała został w 1865 roku zamieniony w sobór prawosławny, a w 1876 roku przebudowany.

Obecnie sobór, pod dawnym wezwaniem, jest ośrodkiem eparchii turowsko-mozyrskiej, która użytkuje także budynek poklasztorny.

Kościół jest trójnawową bazyliką z pięciobocznym prezbiterium i płytkim transeptem. Trójkondygnacyjna fasada , flankowana przez dwie czworoboczne wieże, pomiędzy którymi wznosi się trójkątny szczyt, ma płynną, wklęsło-wypukłą linię i ozdobiona jest wiązkami pilastrów oraz gzymsami. Wejście podkreśla portal z dekoracyjnym frontonem. We wnętrzu zachowały się stiukowe dekoracje ołtarza głównego i chóru.

Przylegający do kościoła dwukondygnacyjny korpus klasztorny ma plan litery L. Zachował się pierwotny układ pomieszczeń nakrytych sklepieniami krzyżowymi, z dużą, kwadratową salą refektarza.

Grzegorz Rąkowski
Czar Polesia, Rewasz, Pruszków 2001
(A.O.)