> obwód grodzieński > rejon świsłocki > wieś Żarkowszczyzna > Dwór Tyszkiewiczów
Żarkowszczyzna. Dwór Tyszkiewiczów
Żarkowszczyzna. Dwór Tyszkiewiczów

Dwór Tyszkiewiczów | Żarkowszczyzna

Rok budowy (przebudowy): XIX, 1933

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Żarkowszczyzna. Dwór Tyszkiewiczów

Dworek myśliwski Tyszkiewiczów w Żarkowszczyźnie Foto © Mariusz Proskień | Data wykonania: 11.08.2008

Żarkowszczyzna. Dwór Tyszkiewiczów

Dworek myśliwski Foto © Mariusz Proskień | Data wykonania: 11.08.2008

Żarkowszczyzna. Dwór Tyszkiewiczów

Stary dworek Tyszkiewiczów w Żarkowszczyznie Foto © Mariusz Proskień | Data wykonania: ca. 1910

Dworek myśliwski Tyszkiewiczów

Drewniany, zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku, przebudowany po drugiej wojnie światowej. Dworek stoi pośrodku dawnej Puszczy Świsłockiej, będącej niegdyś prywatną własnością Tyszkiewiczów, obecnie stanowiącej część Puszczy Białowieskiej.

Jest to budynek na planie prostokąta, parterowy, z szerokim piętrowym ryzalitem centralnym, nakryty wysokim dachem.

Obok dworku znajduje się pamiątkowy kamień z napisem w języku francuskim ku czci właściciela dóbr Świsłocz, gen. Tadeusza Tyszkiewicza (1774-1852), senatora Królestwa Polskiego, uczestnika Powstania Kościuszkowskiego, wojen napoleońskich i Powstania Listopadowego. Za udział w tym ostatnim powstaniu w 1831 roku władze carskie skonfiskowały mu dobra Świsłocz wraz z Puszczą Świsłocką, a jego samego zesłały na Sybir, gdzie zmarł po 21 latach niewoli.

Obecnie w budynku mieści się ośrodek wypoczynkowy.

Grzegorz Rąkowski
Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Burchard Edition, Warszawa 1997
(A.O.)