> obwód miński > rejon miadziołski > miasteczko Świr > Kościół Św. Mikołaja
Świr. Kościół Św. Mikołaja
Świr. Kościół Św. Mikołaja

Kościół Św. Mikołaja | Świr

Rok budowy (przebudowy): 1649-53, 1903-09
Współrzędne geograficzne:
54 51'11.14"N, 26 23'46.79"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Świr. Kościół Św. Mikołaja

Foto © | Data wykonania: 19.06.2017

Świr. Kościół Św. Mikołaja

Pierwszy murowany kościół w Świrze przed przebudową na początku XX w. Fotografia z końca XIX wieku Foto © | Data wykonania: 19.06.2017

Świr. Kościół Św. Mikołaja

Wnętrze Foto © . | Data wykonania: 19.06.2017

Kościół katolicki p.w. św.Mikołaja ufundował w 1653 r. chorązy oszmiański Fabian Koziełl-Poklewski przy współudziale proboszcza Gaspara Jasińskiego.W l. 1908-09 został znacznie powiększony i przebudowany w stylu neobarokowym (z piewotnej budowli pozostały wieża i prezbiterium- obecnie prawe ramię transeptu).W 1961 r. zamieniony w zakład przemysłowy,bardzo zdewastowany,w 1990 r. został zwrócony wiernym i odremontowany.

Górujaca nad niską zabudową miasteczka swiątynia jest trójnawową bazyliką z wielokondygnacyjną, czworoboczną wieżą-dzwonnicą nakrytą kopułowym hełmem.Fasada dwukondygnacyjna,dekorowana pilastrami i profilowanymi gzymsami,zwieńczona szczytem z wolutowymi spływami i trójkątnym naczółkiem.Elewacje boczne zdobione pilastrami i pólkolistymi oknami.Nad skrzyżowaniem naw kopuła z latarnią.Wewnątrz na sklepieniach i łuku tęczy dekoracja stiukowa (m.in. przedstawiająca muzykujące aniołki) z pocz. XX w.W prawej nawie stary obraz przedstawiający adorację Matki Bożej z Dzieciątkiem przez anioły.Na dziedzińcu kościelnym znajduje się stary dzwon z inskrypcją wypisaną cyrylicą.Teren otacza kamienne ogrodzenie z wbudowanymi kaplicami.Ok. 300 m na płn. od kościoła stoi dworek z mansardą i spadzistym dachem(być może dawna plebania).

Zbigniew Hauser
Nowy ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi Burchard Edition,2005
(MP)

Wiadomości