> obwód witebski > rejon witebski > miasto Witebsk > Monaster Bazylanów
Witebsk. Monaster Bazylanów
Witebsk. Monaster Bazylanów

Monaster Bazylanów | Witebsk

Rok budowy (przebudowy): 1743-1785
Współrzędne geograficzne:
55 11'48.55"N, 30 12'7.97"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Witebsk. Monaster Bazylanów

Dawny klasztor bazylianów. Budynek zajmowany obecnie przez diecezję prwosławną Foto © |

Witebsk. Monaster Bazylanów

Makieta klasztoru bazylianów i cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia NMP i Św. Józefa. Stan w roku 1803 (rekonstrukcja arch. I. Roćka i A. Michajlukowa) Foto © |

Witebsk. Monaster Bazylanów

Budynek klasztorny, obecnie technikum Foto © |

Klasztor bazylianów

Fundowany w 1690 roku przez podkomorzego witebskiego Adama Franciszka Kisiela na miejscu zabójstwa św. Jozafata Kuncewicza (1580-1623). Zabudowania klasztoru bazylianów były początkowo drewniane, w XVIII wieku zastąpiono je murowanymi. Zachowały się dwa budynki klasztorne z 1775 r. W jednym z nich mieści się obecnie technikum.

Jest to budynek trójkondygnacyjny, na planie litery T. Fasadę zdobią pilastry i nadokienne nisze. W drugim budynku mieści się obecnie (1997 r.) filia muzeum krajoznawczego. Jest to budowla dwukondygnacyjna, na planie litery L z zaokrągloną częścią narożną. Centralną część fasady wieńczy trójkątny fronton. We wnętrzach zachowały się sklepienia kolebkowe i krzyżowe. Wspaniała barokowa cerkiew bazyliańska z lat 1715-43 wzniesiona według projektu arch. J. Fontany została zniszczona podczas II wojny światowej.

Grzegorz Rąkowski
Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Burchard Edition, 1997
(A.O.)