> obwód mohylewski > rejon szkłowski > miasto Szkłów > Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego | Szkłów

Nie istnieje
Rok budowy (przebudowy): XVII?
Utracony: ?