> obwód witebski > rejon lepelski > miasto Lepel > Sobór Św. Spasa
Lepel. Sobór Św. Spasa
Lepel. Sobór Św. Spasa

Sobór Św. Spasa | Lepel

Wybrane zdjęcia

Lepel. Sobór Św. Spasa

Foto © Егор | Data wykonania: ca. 1900

Lepel. Sobór Św. Spasa

Sobór na fotografii z początku XX w Foto © Захаронак М. | Data wykonania: ca. 1900

Lepel. Sobór Św. Spasa

Sobór w Lepelu na obrazie z drugiej połowy XIX w Foto © Захаронак М. | Data wykonania: ca. 1900

Nie istnieje
Rok budowy (przebudowy): 1839
Utracony: > 1917

Albumy zdjęć