> obwód mohylewski > rejon bychowski > miasto Bychów > Zamek bychowski
Bychów. Zamek bychowski
Bychów.  Zamek bychowski

Zamek bychowski | Bychów

Rok budowy (przebudowy): XVII-XX
Współrzędne geograficzne:
53° 31'5.28"N, 30° 15'31.90"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Bychów.  Zamek bychowski

Foto © Друпаў Аляксей | Data wykonania: 19.08.2010

Bychów.  Zamek bychowski

Makieta zamku w Bychowie Foto © Уладзiслаў В. Вепржыцкi | Data wykonania: 19.08.2010

Bychów.  Zamek bychowski

Makieta zamku w Bychowie Foto © Зьміцер Корх | Data wykonania: 19.08.2010

Zamek w Bychowie

Wybudowany w latach 1590-1619 przez hetmana Karola Chodkiewicza na wysokim brzegu Dniepru, oddzielony od miasta głęboką fosą. Zamek ten, niegdyś o drewniano-ziemnej konstrukcji ścian, wzmocnionych bastionami, fosami i wałami, w swoim czasie był jedną z najpotężniejszych fortec na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Dalszą rozbudowę zamku prowadził jego następny właściciel – Lew Sapieha (od 1621 roku), który ponadto wzniósł w Bychowie umocnienia miejskie.

Zamek i umocnione miasto zdołały oprzeć się wojskom kozackim pod dowództwem F. Harkuszy w 1648 roku. Podczas wojny polsko-moskiewskiej zamek wytrzymał 11-miesięczne oblężenie przez kozackie wojska atamana Zołtareńki w latach 1654-55, podczas którego zginął sam Zołtareńko. W 1659 roku po kolejnym długotrwałym oblężeniu, został zdobyty przez wojska moskiewskie na skutek zdrady. Zimą z 1660 na 1661 rok twierdza została odzyskana przez wojska Rzeczypospolitej pod dowództwem Stefana Czarnieckiego.

Podczas wojny północnej, w 1702 roku, zamek należący wówczas do zwolennika Stanisława Leszczyńskiego – Kazimierza Jana Sapiehy, był oblegany i zdobyty przez Krzysztofa Bończę Sienickiego, wspomaganego przez Kozaków. W 1707 roku stacjonujący na zamku Sienicki przeszedł na stronę króla szwedzkiego Karola XII i był oblegany w Bychowie przez wojska rosyjskie, które zdobyły fortecę, a Sienickiego uwięziły.

Na przełomie XVII i XVIII wieku zamek został przebudowany na murowaną barokową rezydencję z dwukondygnacyjnym pałacem zwieńczonym wieżą zegarową, z reprezentacyjną fasadą od strony Dniepru. W dwóch narożnikach zespołu, tworzącego zamknięty czworobok (trzy skrzydła tworzyły budynki, czwarty bok zamykał mur obronny) znajdowały się ośmioboczne baszty. W wyniku gruntownej przebudowy w XIX wieku zamek utracił większość detali architektonicznych. Zachowały się mury obwodowe z korpusem dawnego pałacu i dolną częścią wieży zegarowej, budynek dawnych koszar, oraz jedna z narożnych wież.

Zamek jest użytkowany obecnie (1997 rok, A.O.) przez zakład przemysłowy. W budynku stojącym obok zamku mieści się muzeum historyczno-krajoznawcze, założone w 1979 roku, z działami archeologii, historii i przyrody.

Grzegorz Rąkowski, „Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi”, Burchard Edition, 1997
(A.O.)

Wiadomości

Прочел на сайте НН статью о замке. Советую журналистам выслушать не только однофамильца строителей замка, но и местных жителей.
Которые расскажут вам, что этот Сапега приехал в Быхов как варяг вмес...
І не кажы пане-браце,бараніліся ад маскалёў немалымі фартэцыямі,але засталася з іх хіба толькі гэтая,пра сайт- будзьма мець нешта падобнае да польскага пра крэпасьць у Познані-гл.http:// www.mars.slu...
Дарэчы, нехта паўзрываў у замку ўсе коміны: ад сутарэньняў, па паверхах да даху -- нешта шукалі, піда... ...
Шчыра кажучы, лепей бы мэблевая фабрыка ў замку заставалася, буць у замку хоць які дрэнны гаспадар, то ён бы заховываўся лепей, дах бы хоць застаўся.
Дарэчы, у 50-х у замку была школа камандзіраў с...
Замак абявязкова заслугоўвае ўвагі гледача. З такой багатай гісторыяй, ен сам частка нашае мінуўшчыны, нашай культуры. Горка і прыкра бачыць той замак, пераробленым у прамысловую ўстанову, быццам для ...