> obwód witebski > rejon połocki > miasto Połock > Florian Hrebnicki
Florian Hrebnicki
Co warto zobaczyć:
Utracona spuścizna
Znani ludzie

Znajdź swoich krewnych na Białorusi i Litwie
Znajdź krewnych i przodków w Białorusi, Polsce, Litwie

Florian Hrebnicki


 - . Florian Hrebnicki, metropolita, zwierzchnik kościoła grekokatolickiego (1748-1762)

Florian Hrebnicki, metropolita, zwierzchnik kościoła grekokatolickiego (1748-1762)

 - . Herb Hrebnickich, 'Ostoja'

Herb Hrebnickich, 'Ostoja'

 - . Fragment pisma z 1743 roku z podpisem i pieczęcią herbową F. Hrebnickiego

Fragment pisma z 1743 roku z podpisem i pieczęcią herbową F. Hrebnickiego