> województwo podlaskie
Białystok. Klasztor Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego

województwo podlaskie w zdjęciach