> województwo podlaskie
Białystok. Cmentarz ewangelicko-augsburski

województwo podlaskie w zdjęciach