> okręg wileński
Wysoki Dwór. Kościół Św. Dominika i klasztor dominikanów

okręg wileński w zdjęciach