> obwód witebski
Wierchniedżwińsk (Dryssa). Składy celne

obwód witebski w zdjęciach