> obwód witebski
Płamia (Bielica Stara). Dwór gospodarczy Świackich

obwód witebski w zdjęciach