> obwód mohylewski > rejon bychowski
Bychów. Cmentarz chrześcijański

rejon bychowski w zdjęciach