> obwód homelski > rejon chojnicki
Borysowsczyzna. Dwór Jastrzębskich

rejon chojnicki w zdjęciach