> obwód mohylewski > rejon czauski
Czausy. Park dworski

rejon czauski w zdjęciach