> obwód mohylewski > rejon czauski
Czausy. Kościół i klasztor Karmelitów

rejon czauski w zdjęciach