> obwód mohylewski > rejon drybiński
Czerniewka. Cerkiew Św. Trójcy

rejon drybiński w zdjęciach