> obwód mohylewski > rejon klimowicki
.

rejon klimowicki w zdjęciach