> okręg olicki > gmina rejonowa Łoździeje
Urdomin (Rudamina). Kościół Św. Trójcy

gmina rejonowa Łoździeje w zdjęciach