> okręg olicki > gmina rejonowa Łoździeje
Urdomin (Rudamina). Grodzisko

gmina rejonowa Łoździeje w zdjęciach