> okręg olicki > gmina rejonowa Łoździeje
Łozdzieje. Cmentarz ewangelicki

gmina rejonowa Łoździeje w zdjęciach