> obwód witebski > rejon łoźnieński
Łoźna. W miasteczku

rejon łoźnieński w zdjęciach