> obwód homelski > rejon mozyrski
Mozyrz. Kościół Św. Michała Archanioła i klasztor cystersek

rejon mozyrski w zdjęciach