> obwód miński > rejon słucki
Słuck. Siedziba Towarzystwa Ziemiańskiego

rejon słucki w zdjęciach