> obwód witebski > rejon brasławski
Dryświaty. Dwór gospodarczy Łopacińskich

rejon brasławski - wsi brasławskiego rejonu: zabytki i pomniki

rejon brasławski: Albumy. Nowe zdjęcia

miasto Brasław - Ulice miasta Ulice miasta

miasto Brasław Zdjęcia dodał(a) Михаил Зорько

miasteczko Widze - Kościół Narodzenia NMP Kościół Narodzenia NMP

miasteczko Widze Zdjęcia dodał(a) mieczysław supron

miasteczko Druja - Krajobrazy Krajobrazy

miasteczko Druja Zdjęcia dodał(a) Dehty

miasteczko Słobódka - Kościół Opatrzności Bożej Kościół Opatrzności Bożej

miasteczko Słobódka Zdjęcia dodał(a) Leszek Dołgowicz

miasteczko Druja - Kościół Św. Trójcy i klasztor Bernardynów Kościół Św. Trójcy i klasztor Bernardynów

miasteczko Druja Zdjęcia dodał(a) Тихий Дмитрий

wieś Miluńce (Pelikany) - Kościół Św. Jakuba Kościół Św. Jakuba

wieś Miluńce (Pelikany) Zdjęcia dodał(a) Иван Бай

wieś Miluńce (Pelikany) - We wsi We wsi

wieś Miluńce (Pelikany) Zdjęcia dodał(a) Иван Бай

wieś Zamosze - Krajobrazy Krajobrazy

wieś Zamosze Zdjęcia dodał(a) Иван Бай

wieś Zamosze - Cerkiew ŚŚ. App. Piotra i Pawła Cerkiew ŚŚ. App. Piotra i Pawła

wieś Zamosze Zdjęcia dodał(a) Иван Бай

miasteczko Dryświaty - Cerkiew ŚŚ. App. Piotra i Pawła Cerkiew ŚŚ. App. Piotra i Pawła

miasteczko Dryświaty Zdjęcia dodał(a) Иван Бай

miasteczko Dryświaty - Zamczysko Zamczysko

miasteczko Dryświaty Zdjęcia dodał(a) Иван Бай

miasteczko Dryświaty - Krajobrazy Krajobrazy

miasteczko Dryświaty Zdjęcia dodał(a) Иван Бай

Utracone spuścizna | zdjęcia

miasteczko Druja - Kościół Św. Antoniego i klasztor Dominikanów Kościół Św. Antoniego i klasztor Dominikanów

miasteczko Druja Zdjęcia dodał(a) Александр пинчук

miasteczko Widze - Meczet Meczet

miasteczko Widze Zdjęcia dodał(a) К. Шастоўскі

miasteczko Widze - Cerkiew Cerkiew

miasteczko Widze Zdjęcia dodał(a) К. Шастоўскі

wieś Bohino - Cerkiew grekokatolicka Cerkiew grekokatolicka

wieś Bohino Zdjęcia dodał(a) К. Шастоўскі

wieś Urbany - Kościół Kościół

wieś Urbany Zdjęcia dodał(a) Georges von Karnitski

wieś Belmont (Achremowce) - Pałac Manuzzi Pałac Manuzzi

wieś Belmont (Achremowce) Zdjęcia dodał(a) К. Шастоўскі

Wiadomości

Szukam informacji o restauracji Kazimierza Dymowskiego, miał ją przed wojną w Brasławiu. Był oficerem KOP, osiedlił się po zakończeniu służby, zginął w 1940r w drodze do Katynia.
Leszek Dołgowicz e-m lettra-studio@go2.pl...
błąd w adresie e-m
lettra-studio@go2.pl...
w tym kościele ochrzczony był mój ojciec Józef Dołgowicz (28.01.1920-18.12.1980),
urodził się w Łuniach, dziadkowie Józef i Teofila Dołgowicz mieszkali w Gawryłowcach. Może ktoś wie czy zachowały się dokumenty parafialne z przed wojny.
Leszek Dołgowicz e-m lettra-studio@go2.p....
moja rodzina Salmonowiczow herbu Szaszor byla wlascicielami dobr w Achremowcach. Zalaczam biogram mojego przodka w prostej linii, Jana Salmonowicz ur. ~1620, ktory
- był stolnikiem brasławskim
- podpisał elekcję króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1668 r. [VoL]
- podpisał elekcję króla Jana III Sobieskiego w 1674 r. [VoL]
- posia...
Witam serdecznie .
Mój dziadek Stanisław miał gospodarstwo w okolicy Drui w Fiodorynkach. Tam też urodził się mój tata i jego sześcioro rodzeństwa. Jedna z sióstr taty jest pochowana na cmentarzu w Drui. Wybieram się w tamte rejony w wakacje, żeby pokazać dzieciom ziemie ich pradziadów. Chętnie wymienię się lub...
Osobiście jestem zainteresowany w poszukiwaniu rodzaju BOBROWSKI z tego regionu. Znam, że w 1851 roku w kościele rejestrowali urodzenie –BOBROWSKI Jurij-Leon ((ojciec jego Adam, matka - RuŽa), szlachcic, który zaślubił z RUDOMINA ZUZZANA (ojciec - Hubert) i wkrótce wyjechał na inżenierską służbę do miasteczka Žłobin (t...
Добавлю, что Пеликаны до революции относились к Новоалександровскому уезду Ковенской губернии.

Лично я заинтересован в поисках рода БОБРОВСКИЙ из этого региона. Знаю, что в 1851 году в костёле регистрировали рождение -Бобровский Юрий-Леон (отец Адам, мать – Ружа), дворянин, который женился на Рудомино или Рудомина Зузанна и вскоре выехал на инженерную службу в городок Жлобин (сейчас Беларус...
Список селений, которые относились к приходу костёла в 1934 году

Бялы, застенок
Вайнюнцы, деревня
Вайцбуны, застенок
Вацкелюны, колония
Вечеровщина, колония
Волишки, застенок
Гавраны, деревня
Галинишки, застенок
Головачи, колония
Дварчино, деревня
Ёдишки, деревня
Жармяниста, застенок
Жармянишки, застенок
Жвирки, застенок
Жвиры, де...
Opsa - poszukuję krewnych mojego dziadka - Wacław Szymkiewicz. Dziadek zmarł jesienią 1916 roku, został pogrzebany na cmentarzu w Opsie. W czasie pierwszej wojny pragnąc zabezpieczyć byt rodzinie, spławiał drewno Dźwiną do Rygi. Jego dom stoi do dziś dnia w Opsie przy ulicy Sowieckiej (Widzkiej)....
Opsa - poszukuję krewnych mojego dziadka - Wacław Szymkiewicz. Dziadek zmarł jesienią 1916 roku, został pogrzebany na cmentarzu w Opsie. W czasie pierwszej wojny pragnąc zabezpieczyć byt rodzinie, spławiał drewno Dźwiną do Rygi....

Miasta i wsi


Znajdź swoich krewnych na Białorusi i Litwie
Znajdź krewnych i przodków w Białorusi, Polsce, Litwie