> obwód miński > rejon dzierżyński
Nowosiółki Wielkie. Cmentarz stary katolicki

rejon dzierżyński - zabytki i pomniki

rejon dzierżyński: Albumy. Nowe zdjęcia

wieś Stańków - Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy

wieś Stańków Zdjęcia dodał(a) Галина Рачко

miasto Dzierżyńsk (Kojdanów) - Cerkiew Opieki Matki Boskiej Cerkiew Opieki Matki Boskiej

miasto Dzierżyńsk (Kojdanów) Zdjęcia dodał(a) Тихий Дмитрий

wieś Nowosiółki Wielkie - Dwór Kostrowickich Dwór Kostrowickich

wieś Nowosiółki Wielkie Zdjęcia dodał(a) Кастусь Шыталь

wieś Stańków - Zespół dworsko-parkowy Czapskich Zespół dworsko-parkowy Czapskich

wieś Stańków Zdjęcia dodał(a) Natallia Ulasava

wieś Stańków - Krajobrazy Krajobrazy

wieś Stańków Zdjęcia dodał(a) Natallia Ulasava

wieś Nowosiółki Wielkie - Cmentarz stary katolicki Cmentarz stary katolicki

wieś Nowosiółki Wielkie Zdjęcia dodał(a) Воля Сямашка

wieś Borowe - Kaplica grobowa Dybowskich Kaplica grobowa Dybowskich

wieś Borowe Zdjęcia dodał(a) Воля Сямашка

wieś Dziahylnia - Cmentarz rodzinny Januszkiewiczów Cmentarz rodzinny Januszkiewiczów

wieś Dziahylnia Zdjęcia dodał(a) Воля Сямашка

wieś Wołma - Młyn wodny Młyn wodny

wieś Wołma Zdjęcia dodał(a) Andrus Kozel

wieś Wołma - Zespół dworsko-parkowy Wańkowiczów Zespół dworsko-parkowy Wańkowiczów

wieś Wołma Zdjęcia dodał(a) Віктар Валынец

miasto Dzierżyńsk (Kojdanów) - Kościół Św. Anny Kościół Św. Anny

miasto Dzierżyńsk (Kojdanów) Zdjęcia dodał(a) Алена Паўлоўская

wieś Skirmuntowo -  Święta Góra Święta Góra

wieś Skirmuntowo Zdjęcia dodał(a) Алена Паўлоўская

Utracone spuścizna | zdjęcia

miasto Dzierżyńsk (Kojdanów) - Zbór kalwiński Zbór kalwiński

miasto Dzierżyńsk (Kojdanów) Zdjęcia dodał(a) Александр пинчук

wieś Wołma - Kościół pw. Zaśnięcia NPM Kościół pw. Zaśnięcia NPM

wieś Wołma Zdjęcia dodał(a) Тихий Дмитрий

wieś Tatarszczyzna - Dwór Łęskich Dwór Łęskich

wieś Tatarszczyzna Zdjęcia dodał(a) К. Шастоўскі

wieś Garuciszki - Cerkiew ŚŚ. App. Piotra i Pawła Cerkiew ŚŚ. App. Piotra i Pawła

wieś Garuciszki Zdjęcia dodał(a) К. Шастоўскі

Wiadomości

Informację o Funduszu Szpitalnym przy Parafii Wołmiańskiej. 23.09.1790

Opisanie Szpitalu przy Kościele Parafialnym Wołmiańskim będącego, w prawdziwych odpowiedziach na wszystkie w listach schematów zapytaniach Najjaśniejszych Sejmujących stanów i Prześwietnej Administracji Wileńskiej.
Tegoż dnia 23 7bra 1790 ...
Kościół w Wołmie

Losy jego są dramatyczne, tak jak losy setek innych świątyń w Białorusi.

W 1751 roku na wysokim wzgórzu, w historycznym centrum wioski, w którym to miejscu według legendy pochowano zabitego przez kniazia Sidorczajło pary narzeczonych - Wołmy i Naliba, starając się bronić i chroni...
Wołma powiat miński. Pan Andrzej Czarnogórski, tak opisuje warunki, w jakich się znajdują katolicy wołmiańscy . Miasteczko Wołma, w gminie rubieżewickiej jest odległe od najbliższych miasteczek Iwieńca o 14, Rakowa - 15, Kojdanowa - 26 i Rubieżewicz -30 wiorst. Są tu 2 szkoły rosyjskie, lekarz gminny , monopol i cerkiew pra...
Z inicjatywy wojennego naczelnika Wileńskiego powiatu kniazia N.N. Chowańskiego rozpoczęto masowe nawracanie katolików (na prawosławie- ZW) za pomocą rozdawania państwowej ziemi. Procedura przejścia z katolicyzmu na prawosławie nosiła wyłącznie prawny charakter: wymagała tylko zobowiązania do obowiązkowego wyznawania wiary ...
По инициативе военного начальника Виленского уезда князя Н. Н. Хованского начали осуществляться массовые обращения католиков с помощью раздачи казенных земель. Процедура присоединения из католичества к православию носила сугубо юридический характер: выдавалась лишь подписка с обязательством исповедовать православную веру. По замечанию одного из местных чиновников: "Православное духовенство получил...
"Goniec Wileński" nr 145  z dnia 01.07.1909r.

Z powiatu mińskiego
W powiecie mińskim, liczącym 147.000 mieszkańców na przestrzeni 4.579 wiorst kwadratowych, po roku 1865 zabrano na cerkwie lub zamknięto kościoły następujące:
W Mińsku. Kościół i klasztor Bernardynów (dziś koszary i archiwum guberni), ...
Адлюстраваныя на фота надгробкі знаходзяццавось тут: 53.741286, 27.117874

Па каардынатах 53° 43'43.68"N, 27° 7'10.96"E знаходзяцца супольна каталіцка-праваслаўныя пахаванні з Вялікіх і Малых Навасёлак....
Proszę podać więcej info o pałacu Kostrowickich - kto jest autorem remontu, kto autorem kolorystyki, co to za pasy na elewacji - bonie, siding, deska?...
Помнік Юзафа Абламовіча знайшоўся на старых могліцах у Койданаве ў 2014 годзе.
Nagrobek Juzefa Abłamowicza odnaleziony został na starym cmentarzu w Kojdanowie w 2014 roku.

Ś. P.
Józef syn Karola
Abłamowicz
obywatel ziemski
doktor medycyny
urodził się
d. 1 stycznia 1804 r.
umarł
d. 10 kwietn...
„Polska Zbrojna” nr 97 z dn. 7.04.1933r. Informowała: W miasteczku Wołma
Dzień imienin Pierwszego Marszałka Polski w roku bieżącym obchodzony był bardzo uroczyście. Już w dniu 18 marca wieczorem nieduże miasteczko Wołma, położone przy samej granicy wschodniej państwa , przybrało odświętny wygląd: wszystkie...