> obwód miński > rejon klecki
Janowicze. Zespół dworsko-parkowy Jeleńskich

rejon klecki - zabytki i pomniki

rejon klecki: Albumy. Nowe zdjęcia

wieś Tucza - Dwór Jeleńskich Dwór Jeleńskich

wieś Tucza Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Urwiedź - Wiatrak Wiatrak

wieś Urwiedź Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Jodczyce - Cerkiew Opieki Matki Boskiej Cerkiew Opieki Matki Boskiej

wieś Jodczyce Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Zaostrowiecze - Cerkiew Św. Dyjanisija Cerkiew Św. Dyjanisija

wieś Zaostrowiecze Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Komlewszczyzna - Cerkiew Cerkiew

wieś Komlewszczyzna Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Karack - Dwór Czarnockich Dwór Czarnockich

wieś Karack Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Nagórna - Cerkiew cmentarna Cerkiew cmentarna

wieś Nagórna Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Słoboda Mieżna - Cerkiew Św. Jana Cerkiew Św. Jana

wieś Słoboda Mieżna Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Szejki - Wiatrak Wiatrak

wieś Szejki Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Hołynka - Kaplica Kaplica

wieś Hołynka Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Hołynka - Cerkiew ŚŚ. App. Piotra i Pawła Cerkiew ŚŚ. App. Piotra i Pawła

wieś Hołynka Zdjęcia dodał(a) ̳

miasto Kleck - Ulice miasta Ulice miasta

miasto Kleck Zdjęcia dodał(a)

Utracone spuścizna | zdjęcia

wieś Hołynka - Dwór Wendorffów Dwór Wendorffów

wieś Hołynka Zdjęcia dodał(a) ̳

miasto Kleck -  Białoruskie Gimnazjum (19241931) Białoruskie Gimnazjum (19241931)

miasto Kleck Zdjęcia dodał(a) Zbigniew Wołocznik

wieś Zubki - Dwór Bernowiczów Dwór Bernowiczów

wieś Zubki Zdjęcia dodał(a) .

wieś Zubki - Cerkiew Opieki Matki Boskiej Cerkiew Opieki Matki Boskiej

wieś Zubki Zdjęcia dodał(a) .

miasto Kleck - Meczet Meczet

miasto Kleck Zdjęcia dodał(a) Zbigniew Wołocznik

miasto Kleck - Synagoga Wielka Synagoga Wielka

miasto Kleck Zdjęcia dodał(a) Zbigniew Wołocznik

Wiadomości

KORPUS PODOFICERSKI GARNIZONU KŁECK SPOŁECZEŃSTWU
Miejscowy korpus podoficerski solidaryzując się ze społeczeństwem pod hasłem Społeczeństwo wojsku - wojsko społeczeństwu nie omija żadnej sposobności, by komukolwiek nic dopomóc w istotnej potrzebie. Bardzo często, gdy nadchodzą do nas rożne listy ofiar...
Podoficerowie KOP Kleck przekazali za darmo radio dla uczniów Szkoły w Domatkanowiczach.

DZIECI DZIĘKUJĄ ŻOŁNIERZOM KOP ZA RADIO
Poniżej zamieszczamy jeden z listów, nadesłanych do podoficerów KOP z Kiecka przez uczniów szkoły w Domatkanowiczach.
Kochany Korpus Podoficerski w Klecku.
Bardzo dziękujemy wojsku polskiem...
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Klecku Rolnik na mocy uchwał dwóch walnych zebrań z dnia 15.11.1937 roku i 29.11I.1937 roku została rozwiązana i przeszła w stan likwidacji. Zgodnie z artykułem 76 Ustawy o Spółdzielniach wzywa się wszystkich wierzycieli Spółdzielni do zgłaszania swych roszczeń w ustawowym terminie na r...
Życie Nowogrodzkie nr 33 z dnia11 lutego 1937r.
Dnia 31 stycznia roku bieżącego w Sali banku Chrześcijańskiego w Klecku odbył się koncert wokalno- muzyczny orkiestry dętej 9 Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza i chóru mieszanego Lutnia pod dyrekcją kapelmistrza pana Józefa Sokołowskiego, który przeciągnął si&...
Wybory burmistrza Miejskiego Zarządu w Klecku
Kleck)korespondencja własna) w dniu 6 sierpnia 1930 r. odbyło się posiedzenie nowo wybranej rady miejskiej miasta Klecka, na którym dokonano wyborów burmistrza i wiceburmistrza. Na stanowisko burmistrza został ponownie dotychczasowy burmistrz pan Leon Bernowicz oraz na zastępcę dotychczasowego wiceburmis...
WYBORY DO RADY GMINY ZAOSTROWIECZE 1930
Wybory do samorządów gminnych pod hasłem gospodarczym.
Ponieważ przeprowadzone niedawno wybory do Rady gminnej w Zaostrowieczu, ze względów formalnych zostały unieważnione przez starostę powiatowego. W dniu 11 lipca odbyły się ponowne wybory w Zaostrowieczu przy czym do Rady gminnej zostali wybran...
Dwór w Lecieszynie.
Franciszek Czarnocki wybudował najprawdopodobniej w 1793 roku (taka data istniała na budynku) dwór z bali modrzewiowych. Był to dom wzniesiony na planie czworokąta, początkowo trzynastoosiowy, przykryty dosyć wysokim, gładkim, gontowym, czterospadowym dachem. Później dobudowano do dworu dwuosiowe skrzydła, nieco cof...
. ?...
I saw your message from 2009. Was your family from there? Was your family Jewish?
Hannah...
Likwidacja Gimnazjum Białoruskiego w Klecku. Dyrekcja gimnazjum iałoruskiego w Klecku wobec nieudzielenia koncesji przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Wilnie, przystąpiła do ostatecznej likwidacji tego zakładu naukowego w Klecku. Akta gimnazjum w najbliższych dniach mają być przekazane do Kuratorium, zaś personel nauczycielski ma opuścić ...