> obwód miński > rejon klecki
Kleck. Mieszkańcy Klecka na starych fotografiach

rejon klecki - zabytki i pomniki

rejon klecki: Albumy. Nowe zdjęcia

wieś Tucza - Dwór Jeleńskich Dwór Jeleńskich

wieś Tucza Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Urwiedź - Wiatrak Wiatrak

wieś Urwiedź Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Jodczyce - Cerkiew Opieki Matki Boskiej Cerkiew Opieki Matki Boskiej

wieś Jodczyce Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Zaostrowiecze - Cerkiew Św. Dyjanisija Cerkiew Św. Dyjanisija

wieś Zaostrowiecze Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Komlewszczyzna - Cerkiew Cerkiew

wieś Komlewszczyzna Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Karack - Dwór Czarnockich Dwór Czarnockich

wieś Karack Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Nagórna - Cerkiew cmentarna Cerkiew cmentarna

wieś Nagórna Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Słoboda Mieżna - Cerkiew Św. Jana Cerkiew Św. Jana

wieś Słoboda Mieżna Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Szejki - Wiatrak Wiatrak

wieś Szejki Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Hołynka - Kaplica Kaplica

wieś Hołynka Zdjęcia dodał(a) ̳

wieś Hołynka - Cerkiew ŚŚ. App. Piotra i Pawła Cerkiew ŚŚ. App. Piotra i Pawła

wieś Hołynka Zdjęcia dodał(a) ̳

miasto Kleck - Ulice miasta Ulice miasta

miasto Kleck Zdjęcia dodał(a)

Utracone spuścizna | zdjęcia

wieś Hołynka - Dwór Wendorffów Dwór Wendorffów

wieś Hołynka Zdjęcia dodał(a) ̳

miasto Kleck -  Białoruskie Gimnazjum (19241931) Białoruskie Gimnazjum (19241931)

miasto Kleck Zdjęcia dodał(a) Zbigniew Wołocznik

wieś Zubki - Dwór Bernowiczów Dwór Bernowiczów

wieś Zubki Zdjęcia dodał(a) .

wieś Zubki - Cerkiew Opieki Matki Boskiej Cerkiew Opieki Matki Boskiej

wieś Zubki Zdjęcia dodał(a) .

miasto Kleck - Meczet Meczet

miasto Kleck Zdjęcia dodał(a) Zbigniew Wołocznik

miasto Kleck - Synagoga Wielka Synagoga Wielka

miasto Kleck Zdjęcia dodał(a) Zbigniew Wołocznik

Wiadomości

Dziennik Wileński nr 263 z dnia 18.11.1924r.

Kleck spór o lokal prywatny przeznaczony na Urząd Pocztowy
Spór o lokal zarekwirowany .
Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów wystąpiła ze skargą powodową do Najwyższego Trybunału Administracyjnego przeciwko Urzędowi Wojewódzkiemu w Nowogródku.
Tłem sprawy jes...
Radziwiłłowie, ród starożytny polski, pochodzenie swoje wyprowadzający od Narymunda Wielkiego Księcia Litewskiego. Cesarz Maksymilian I wyniósł ród ten roku 1515 do godności książęcej. Radziwiłłowie w Polsce, a szczególniej w dawnej Litwie, posiadają Księstw wiele, jak np. Słuck, Nieśwież, Bir&...
Elektryfikacja powiatu nieświeskiego.
Ze źródeł miarodajnych dowiadujemy się, że w najbliższym czasie zostanie zrealizowany projekt elektryfikacji powiatu nieświeskiego, a mianowicie będą połączone siecią elektryczną miasta Nieśwież i Kleck. Wszystkie zatem miejscowości leżące między obu miastam...
Z życia oddziałów Związku Strzeleckiego powiatu nieświeskiego.
W grudniu 1938r. został przeprowadzony konkurs trykotarstwa i robót ręcznych dla strzelczyń (i dziewcząt niezrzeszonych) w pododdziale Związku Strzeleckiego Smolicze i Zaostrowiecze. Kurs, zakończono wystawą wykonanych prac w świetlicy strzeleckiej w Zaostrowiecz...
Strzelcy w gminie Zaostrowiecze.
Staraniem Oddziału Związku Strzeleckiego Zaostrowiecze postanowiono w czerwcu bieżącego roku (1939r.) postawiono w lesie Dębniak krzyż pomnik, ku czci powstańców 1863 r. . Na poświęcenie krzyża przybyły 2 kompania KOP-u i okoliczna ludność w liczbie 1.500 osób. Na terenie pododdział...
Dziennik Wileński nr 263 z dnia 18.11.1924r.

Kleck spór o lokal prywatny przeznaczony na Urząd Pocztowy
Spór o lokal zarekwirowany .
Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów wystąpiła ze skargą powodową do Najwyższego Trybunału Administracyjnego przeciwko Urzędowi Wojewódzkiemu w Nowogródku.
Tłem sprawy jes...
Kurier Warszawski nr 136 z dnia 19.05.1910

Wolność wierowyznania po ukazie tolerancyjnym cara w praktyce

Korespondencja Stosunki na Litwie wieś Babajewicze Wołość Klecka

Z powiatu słuckiego piszą do Kuriera Litewskiego
Niejaka Korzonowa, ze wsi Babajewicze , złożyła zawiadomienie o swym postanowieniu przejścia z d...
Kurier Warszawski nr 136 z dnia 19.05.1910

Wolność wierowyznania po ukazie tolerancyjnym cara w praktyce
Korespondencja
Stosunki na Litwie
Z powiatu słuckiego piszą do Kuriera Litewskiego
Niejaka Korzonowa, ze wsi Babajewicze , złożyła zawiadomienie o swym postanowieniu przejścia z dziećmi z prawosławia na katolicyzm. W jaki...
Kleck posiedzenie zarządu gminnego 1937

1. Doceniając znaczenie należytego rozwoju spółdzielczości oraz podniesienie dobrobytu rolnictwa, przystąpić na członka Powiatowej Spółdzielni Powiatowej spółdzielni rolniczo-handlowej w Nieświeżu z udziałem 500 zł.
2. W związku z obchodem w dniu 17 paźdz...
Teatr Baonu Straży Granicznej Nr 29 w Klecku istnieje od grudnia 1921 r.

Oprócz żołnierzy do koła amatorskiego należą nauczycielki i nauczyciele miejscowej szkoły ludowej i gimnazjum.

Kierownictwo i reżyserię prowadzi oficer oświatowy baonu por. Wacław Szyszko. Teatr dojeżdża z Klecka do Nieświeża. Dochod...