> obwód witebski > rejon sienneński
Biała Lipa. Dwór gospodarczy

rejon sienneński - wsi sienneńskiego rejonu: zabytki i pomniki

rejon sienneński: Albumy. Nowe zdjęcia

wieś Płamia (Bielica Stara) - Zespół dworsko-parkowy Świackich Zespół dworsko-parkowy Świackich

wieś Płamia (Bielica Stara) Zdjęcia dodał(a) Dehty

miasteczko Bohuszewsk - W miasteczku W miasteczku

miasteczko Bohuszewsk Zdjęcia dodał(a) Dehty

miasteczko Bohuszewsk - Cmentarz żydowski Cmentarz żydowski

miasteczko Bohuszewsk Zdjęcia dodał(a) Dehty

miasto Sienno -  Mieszkańcy Sienno na starych fotografiach Mieszkańcy Sienno na starych fotografiach

miasto Sienno Zdjęcia dodał(a) Павал Каралёў

wieś Buj - Cerkiew Opieki Matki Boskiej Cerkiew Opieki Matki Boskiej

wieś Buj Zdjęcia dodał(a) Алексей Капчиков

wieś Płamia (Bielica Stara) - Dwór gospodarczy Świackich Dwór gospodarczy Świackich

wieś Płamia (Bielica Stara) Zdjęcia dodał(a) Андрэй Кузьмін

wieś Biała Lipa - Dwór gospodarczy Dwór gospodarczy

wieś Biała Lipa Zdjęcia dodał(a) Алексей Капчиков

wieś Pohrebionka - Stacja pocztowa Stacja pocztowa

wieś Pohrebionka Zdjęcia dodał(a) Алексей Капчиков

wieś Ozierzeck Wielki -  Budynek gospodarczy Budynek gospodarczy

wieś Ozierzeck Wielki Zdjęcia dodał(a) Алексей Капчиков

wieś Simonówka (Konstantynowo) - Krajobrazy Krajobrazy

wieś Simonówka (Konstantynowo) Zdjęcia dodał(a) Алексей Капчиков

wieś Zastodole - Kościół (ruiny) Kościół (ruiny)

wieś Zastodole Zdjęcia dodał(a) Алексей Капчиков

wieś Obol - Cerkiew Zaśnięcia NMP Cerkiew Zaśnięcia NMP

wieś Obol Zdjęcia dodał(a) Алексей Капчиков

Utracone spuścizna | zdjęcia

miasto Sienno - Kościół Św. Trójcy i klasztor Dominikanów Kościół Św. Trójcy i klasztor Dominikanów

miasto Sienno Zdjęcia dodał(a) Тихий Дмитрий

wieś Wiejno - Cerkiew Opieki Matki Boskiej Cerkiew Opieki Matki Boskiej

wieś Wiejno Zdjęcia dodał(a) К. Шастоўскі

miasto Sienno - Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy

miasto Sienno Zdjęcia dodał(a) К. Шастоўскі

Wiadomości

Prawdopodobnie jest to kościół p.w. Św. Kazimierza, filia parafii Obolce, miejscowość podawana była wtedy jako Rasna; duszpasterzami byli tu m.in.: ok. 1900 - ks. Piotr Karpowicz, ok. 1910 - ks. Dominik Latuk, 1923-1927 - ks. Mikołaj Kancewicz;...
Proboszczem w Siennie jest ks. Gienadij Lewkow.Pochodzi on z polskiej rodziny z parafii Widze,przedwojenny powiat Brasław.Posiada on obywatelstwo białoruskie, dobrze jednak mówi po polsku. W Siennie nabożeństwa odprawiane są w skromnej drewnianej kaplicy,właściwie szopce - takiej"Betlejemce". Wiernych jest mało, żyje On bardzo skromnie. Może F...
Sienno (Сянно) – parafia p.w. Świętej Trójcy
Wstęp
Starożytne miasteczko Sienno uległo zniszczeniu w 1535 r., później znajdowało się we władaniu możnych rodzin [Zmitruka Sapiehy, Korsaków, Scjatkiewiczów, Kopy, Wyszyńskich] w tym pierwszym okresie istniała tu zapewne cerkiew prawosławna.
Na temat ko"...
Касцел у Застадолле. Гэты помнiк з’яуляецца адзiным каменным архiтэктурным збудаваннем культавага дойлiдства каталiцкай канфесii на Сенненшчыне. Другi, больш значны i багацейшы у Сянно, быу знiшчаны у 1962 годзе.

Будынак касцела у весцы Застадолле па сучасны час не вядомы даследчыкам i мастацтвазнауцам архiтэктуры Беларусi – звесткi аб iм адсутнiчаюць у мастацтвазнаучай лiтаратуры. Вядома т...
Где можно найти информацию о метрич.книгах костёла за 1900-1918гг. ...

Miasta i wsi


Znajdź swoich krewnych na Białorusi i Litwie
Znajdź krewnych i przodków w Białorusi, Polsce, Litwie