> obwód mohylewski > rejon mohylewski > miasto Mohylew > Synagoga Chłodna
Mohylew. Synagoga Chłodna
Mohylew. Synagoga Chłodna

Mohylew - Synagoga Chłodna - zdjęcia

Albumy zdjęć

 - Synagoga Chłodna.

Foto © Андриан Босиков

 - Synagoga Chłodna.

Foto © Андриан Босиков

 - Synagoga Chłodna.

Foto © Андриан Босиков

 - Synagoga Chłodna.

Foto © Андриан Босиков