> obwód mohylewski > rejon mohylewski > miasto Mohylew > Synagoga Chłodna
Mohylew. Synagoga Chłodna
Mohylew. Synagoga Chłodna

Mohylew - Synagoga Chłodna - zdjęcia

Albumy zdjęć

 - Synagoga Chłodna. Synagoga w Mohylewie, fot. z początku XX w

Synagoga w Mohylewie, fot. z początku XX wFoto © oldmah