> Подляское воеводство > Белостокский повет > город Белосток > Памятники и мемориальные вывески
Белосток. Памятники и мемориальные вывески
Белосток.  Памятники и мемориальные вывески

Памятники и мемориальные вывески | Белосток

Фотогалереи участников

Выбранные фото

Белосток.  Памятники и мемориальные вывески

Pomnik na ulicy Zwycięstwa, upamiętniający legionistów poległych w walce z bolszewikami 22.VIII.1920 r. Фото © Mariusz Proskień |

Белосток.  Памятники и мемориальные вывески

Pomnik w miejscu egzekucji dokonanej przez bolszewików w dniu 20.08.1920 r. na kilkunastu polskich więźniach przetrzymywanych w białostockim więzieniu. Фото © Mariusz Proskień |

Белосток.  Памятники и мемориальные вывески

Tablica upamiętniająca profesorów i wychowanków seminariów nauczycielskich. Фото © Mariusz Proskień |