> Гродненская область > Мостовский район > деревня Пески
Пески. Мельница водяная

Пески - достопримечательности | фото

Первое письменное упоминание: XVI

Возможные варианты:
Пескі Пески Pieski Pieski Пяскі Piesk Piaski

Координаты:
53° 21'6.91"N, 24° 37'28.53"E

Что посмотреть в Песках

Утраченное наследие

Пески. : Достопримечательности | фото отдельных памятников

Комментарии

Мельницу построил Ян Бубнович, сын Флориана. Никто в семье не помнит, когда мельница была построена. У Яна с женой Марией Малчевской было пятеро детей: Ян, Франтишек, Юзеф, Станислав и Бронислава. Ян Бубнович примерно в сорок лет заболел тифом и умер весной 1917 года. После смерти Яна Бубновича, мельницей вроде бы занимался его кузин или брат Михал Бубнович (ж. 1880-1934), в то время собственность...
Młyn należy do rodziny Bubnowiczów. Młyn wybudował Jan Bubnowicz syn Floriana. Nikt w rodzinie nie pamięta, kiedy dokładnie młyn został wybudowany. Jan, z żoną Marią Malczewską, miał pięcioro dzieci: Jan, Franciszek, Józef, Stanisława i Bronisława. Jan Bubnowicz wieku czterdziestu kilku lat zachorował na...
1685-1788 – klasztor Dominikanów
1685 – początek pracy Dominikanów
1692 – fundacja kościoła przez Kazimierza Jana Sapiehę i Krystynę z Hlebowiczów.
1773 – rezydencja dominikanów prowincji litewskiej, przy kościele p.w. NMP, mieszkało tu wtedy2 kapłanów.
1781 – kościół w dekanacie wołkowyskim.