> > >
.

-

:
Ososzniki Asošniki Ososhniki Asoszniki

:
52 51'52.49"N, 24 40'7.25"E

. : |

.

. (XVIII) © .