> > > >
.
.

|

.

- ( 02.2010) © ó |

.

S.P.
Jozeffowi
FILIPOWICZOWI
Wuiowi
i Dobrodzieiowi
Pomnik © ó |

.

© | : 2014-06-08