> obwód miński > rejon nieświeski > miasto Nieśwież > Kościół Św. Michała Archanioła
Nieśwież. Kościół Św. Michała Archanioła
Nieśwież. Kościół Św. Michała Archanioła

Nieśwież | Kościół Św. Michała Archanioła - zdjęcia

Nie istnieje
Rok budowy (przebudowy): 1593-98, 1620-35
Utracony: > 1830

Albumy zdjęć

Nieśwież. Kościół Św. Michała Archanioła

Kościół Św. Michała w Nieświeżu, rekonstrukcja T. Gabryś |

Nieśwież. Kościół Św. Michała Archanioła

Widok Nieświeża z Góry Anielskiej Foto © radziwill.by |

Nieśwież. Kościół Św. Michała Archanioła

Kościół, rekonstrukcja Paszendy Foto © radziwill.by |

Nieśwież. Kościół Św. Michała Archanioła

Góra Anielska, na której był zbudowany klasztor jezuitów Foto © radziwill.by |

Nieśwież. Kościół Św. Michała Archanioła

Kościół, plan. Rekonstrukcja T. Gabryś Foto © radziwill.by |

Nieśwież. Kościół Św. Michała Archanioła

Miejsce, gdzie wznosił się kościół Św. Michała Foto © radziwill.by |

Nieśwież. Kościół Św. Michała Archanioła

Widok Nieświeża z Góry Anielskiej (zwanej też Świętą i Michajłowską) Foto © radziwill.by |

Nieśwież. Kościół Św. Michała Archanioła

Fasada boczna, rekonstrukcja T. Gabryś Foto © radziwill.by |

Nieśwież. Kościół Św. Michała Archanioła

Klasztor, plan. Rekonstrukcja Paszendy Foto © radziwill.by |

Nieśwież. Kościół Św. Michała Archanioła

Klasztor, plan I i II piętra. Rekonstrukcja T. Gabryś Foto © radziwill.by |